Rivningsarbeten, demontering, packning och ombyggnad

Inom byggbranschen är det lika viktigt att riva och demontera gamla konstruktioner som att bygga nya. Vi är specialiserade på att demontera fabriker på det sätt som bäst passar vår kund. Oavsett om det bryts ner för återvinning eller för återmontering. Vid återmontering gör vi även märkning, arkivering och paketering.
Våra team demonterade och packade ett stort objekt med hjälp av lätta och tunga maskiner. Vi tillhandahåller en fullständig packlista med paketnummer och deras platser i containern. Det gör det enkelt att ta reda på i vilken ordning kunden behöver behållarna på återuppställningsplatsen.

Att skära stora tankar, maskiner eller strukturer är vanligt i vårt företag. Gasskärare, mekaniker, kranförare, elektriker, svetsare, gaffeltruckförare, kransvängare, medhjälpare, materialpackare, snickare – specialister som behövs för nästan alla demonteringsprojekt.
Våra olika innovativa och engagerade projektledare hjälper dig att nå dina mål!

Vi kan erbjuda olika sätt att samarbeta - på projektbasis eller medarbetaruthyrning.
Referenser angående våra tidigare verk kan erhållas på begäran.